Virksomheder

LOF Midtjylland har stor erfaring i at lave specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og deres ansatte. Blandt samarbejdspartnere kan nævnes virksomheder som Grundfos og Asmildkloster Landbrugsskole, hvor der løbende tilbydes kurser til medarbejdere og elever, der har problemer med at læse, stave og skrive(dansk). LOF Midtjylland tilbyder også engelsk til forskellige medarbejdergrupper, bl.a. for Viborg kommune, og for en række foreninger og andre virksomheder er der blevet afholdt kurser i førstehjælp

Øgede krav til læse- og skrive-kompetencer

Som virksomhed kan man være med til at sætte fokus på, at læse- og skrivesvage ansatte også kan udnytte deres fulde potentiale! Personer, der har problemer med at læse og skrive, stilles i dag over for meget store udfordringer – både i arbejdslivet og som borger generelt. Ny teknologi indføres på flere og flere arbejdspladser og den enkelte medarbejder får dermed ofte et større læse- og skrivearbejde. Denne udvikling lægger ofte pres på de medarbejdere, der har læse-staveproblemer. Disse medarbejdere kan få hjælp til at blive mere selvhjulpne. Medarbejdere med grundlæggende skriftsproglige vanskeligheder, kan LOF Midtjylland tilbyde undervisning for ordblinde jf. gældende lov på området. Undervisningen er gratis, både for virksomheden og deltageren.

Ny teknologi

IT / EDB giver gode muligheder for at opkvalificere de læse-skrivesvage. LOF Midtjylland underviser i og med skriveprogrammer, der er udviklet specielt til denne gruppe.
Dette giver deltagerne bedre færdigheder i og større erfaringer med at bruge IT / EDB i det daglige. LOF Midtjylland stiller hjælpemidler til rådighed i forbindelse med undervisningen / opkvalificeringen, også hjælpemidler til installering på deltagernes private computere.
Afhængig af behov og ønsker, kan der også arbejdes med tablets og mobiltelefoner.

Undervisningen

Undervisning tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige læse- og skrivebehov, hvorved der kan inddrages skriftligt materiale, der anvendes på virksomheden.
Der laves en grundig undersøgelse af hver enkelts læse-, stave- og skrivefærdigheder før undervisningen. Der er max. 6 deltagere på holdene, og kurserne kan afholdes på virksomheden ved min. 3 deltagere eller hos LOF Midtjylland, hvor der er løbende optaget på hold.
Undervisningen kan ligge i dagtimerne eller efter fyraften.

Undervisningen er GRATIS - både for virksomheden og deltageren!

Lønkompensation

Ordblindeundervisning(OBU) og Forberedende Voksenundervisning(FVU) er desuden SVU berettiget, så virksomheden kan få lønkompensation, hvis en medarbejder deltager i et kursus i arbejdstiden over en periode svarende til sammenlagt minimum 37 timer.
LOF Midtjylland er behjælpelig med det administrative i forbindelse med SVU-ansøgning.

Vi kommer gerne ud og informerer om ordblindhed, og hvad der kan gøres.

  • Ordblindeundervisning(OBU) er GRATIS for deltagere og virksomheder
  • Hjælpemidler stilles til rådighed i undervisningsforløbet
  • Ordblindeundervisningen(OBU) er SVU-berettiget

Er I som virksomhed interesseret i at høre mere om vores virksomhedstilbud,
kontakt LOF Midtjylland på tlf.: 87 26 23 26 eller kontor@lof-midtjylland.dk.

 

Køb et kursus
LOF Midtjylland tilbyder også skræddersyede kurser til virksomheder, institutioner og foreninger. Vi tilbyder bl.a. kurser inden for:

  • førstehjælp
  • IT / EDB
  • sprog
  • ordblinde-undervisning(OBU)
  • FVU-dansk

Kurserne kan afvikles om dagen, aftenen eller i weekenden. Vi kommer gerne og holder kurset hos jer(Virkomhedsforlagt undervisning).

Til ordblindeundervisning(OBU) og FVU-dansk kan der søges lønkompensation til virksomheden i form af SVU. Vi hjælper gerne med det administrative.

Blandt LOF Midtjyllands samarbejdspartnere er Grundfos, Midtjyllands Politi og Viborg Kommune.

Ring til os på tlf.nr. 87 26 23 26 for nærmere information.

 

---

FVU-Dansk (Forberedende VoksenUndervisning)

FVU dansk er et tilbud til medarbejdere, der har brug for at supplere og forbedre deres færdigheder i dansk. Man skal være fyldt 18 år for at deltage på FVU dansk. FVU dansk er opdelt i 4 trin med fokus på læsning, stavning og skrivning. Hvert niveau er på 40 – 80 lektioner, og der tilbydes en prøve, når forløbet er slut.
Undervisningen tager udgangspunkt i materialer fra dagligdagen, det kan være manualer og skemaer fra virksomheden og medarbejderens arbejdsdag.
FVU-undervisningen er gratis.

Artikel ordblinde-hold

Læs det spændende interview med en af vore kursister,som efter ordblindeundervisning har oplevet en stor forandring isin dagligdag.