Error loading MacroEngine script (file: aaaHoldVisning.cshtml)

Artikel ordblinde-hold

Læs det spændende interview med en af vore kursister,som efter ordblindeundervisning har oplevet en stor forandring isin dagligdag.