Information

Alle kan deltage
Vore kurser og arrangementer er åbne for alle - uanset om man bor i eller uden for Viborg, Silkeborg og Favrskov Kommuner.
Der er ingen nedre aldersgrænse, men undervisningen er tilrettelagt for voksne.

Tilmelding
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på holdet eller til foredraget.

Tilmelding er nødvendig og bindende og kan ske på:

 • midtjylland.lof.dk
  Få både tilmelding og betaling på plads på en nem og billig måde.
  Du kan betale via netbank eller med Dankort. Du får ved tilmelding samtidig oplysning om der er plads på holdet samt en bekræftelse på tilmeldingen.
  Din tilmelding er først registreret, når du modtager en mail med bekræftelse
 • På tlf.nr. 87 26 23 26

 • Besøg os på vores kontor på Vævervej 10, 1. sal i Viborg.

Priser
Prisen for undervisning er angivet ud for det enkelte hold.

 • P-prisen er kun gældende for pensionister bosiddende i Viborg Kommune - 
  cpr-nr. skal oplyses.

 • Der er ikke pensionist-rabat til foredrag og arrangementer.

 • Handicap-undervisning (H)
  Deltagere på hold mærket (H) skal på grund af et handicap have behov for særlig hensyntagen. Deltageren skal med sin underskrift på en erklæring bekræfte, at dette er tilfældet. 

 • Fremsendelse af indbetalingskort med posten koster 25,00 kr. 

 
Oplysningspligt
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde cpr-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for hjemkommunen.
Ligeledes oplyses cpr-nr., hvis du er pensionist, bosiddende og deltagende i kurser i Viborg Kommune.

Betaling kan ske via

 • Netbank

 • Dankort

 • Girokort - ønskes girokort tilsendt, pålægges et gebyr på 25,00 kr. 

 • Personlig henvendelse på vort kontor, Vævervej 10, 1. sal, Viborg

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 10 dage fra tilmeldingsdato.
Først når betaling er modtaget rettidigt, kan man være sikker på en plads på kurset eller til arrangementet/foredraget.
Overskrides betalingsfristen, fremsendes rykker pålagt et gebyr på 50,00 kr.
Ved rykker 2 pålægges yderligere 50,00 kr. i gebyr.
Betales rykker 2 ikke, afmeldes deltageren holdet uden yderligere varsel.

Betaling med Dankort
Vi tager ikke noget gebyr for brug af dankort. Når du foretager din bestilling, vil alle indtastede oplysninger blive SSL krypteret via en sikker linje, som er godkendt af PBS International A/S. Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos Nets  og hos Forbrugerrådet

Fortrydelsesret
Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jvf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

Holdstørrelser
Som hovedregel forudsættes 10 deltagere, før et hold kan starte. Programmets priser er beregnet ud fra disse forudsætninger.
Du vil få besked ca. 8 dage før kursusstart, hvis et hold ikke oprettes.

Framelding
Framelding med tilbagebetaling af deltagergebyr kan ske uanset årsag indtil 2 uger før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding.
Afmelding vedr. ture og udflugter skal ske inden sidste frist for tilmelding for det enkelte arrangement. Herefter er tilmeldingen bindende.  
Hvis holdet ikke oprettes, tilbagebetales kursusprisen automatisk.
Tilbagebetaling kan ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden.

Aflysning af mødegang
Ved aflysning af planlagte kursusgang(e) underrettes deltagerne via SMS eller mail.
Som kompensation for aflyste mødegange tilbydes erstatningsgange. 

Omklædning
Bemærk at der flere steder ikke er omklædnings- og badefaciliteter.

Materialer og bøger
Materialer, lærebøger, fotokopier m.v. købes i samråd med underviseren efter første mødegang.
Disse er normalt ikke indbefattet i kursusprisen.

Ferie og fridage
Kurserne følger normalt folkeskolernes feriekalender, med mindre andet aftales mellem underviseren og kursisterne.

Gavekort
Giv dine venner eller din familie et LOF-gavekort til et kursus, foredrag eller anden oplevelse.

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

 

 

Tilmeld LOF's nyhedsbrev

Modtag LOF's nyhedsbrev 4 - 6 gange om året.

Tak, du er nu tilmeldt LOF's Nyhedsbrev

Facebook

Du kan også møde os på Facebook